Siste nytt Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats. Les mer ›
Siste nytt Christines hilsen uke 32 Vi styrker vår kompetanse med tre nye kolleger, og ser frem til en spennende debatt med skattedirektøren på Arendalsuka. Les mer ›
Siste nytt Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles. Les mer ›
Siste nytt Ny forskrift om innsyn i e-post mv. Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter. Les mer ›
Siste nytt Endringer i kassasystemforskriften De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk. Les mer ›
Siste nytt 5 på topp rettssikkerhetsgarantier Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier. Les mer ›
menu

Våre tjenester

Vi er totalleverandør av økonomitjenester, og som kunde hos oss får du bistand innen all økonomisk administrasjon og IKT-tjenester på et høyt faglig servicenivå.

Som samarbeidspartner bistår vi bedriftens økonomiske administrasjon innen arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og roller. Vi utarbeider økonomiske styringsverktøy, rapporterer dine oppgaver til det offentlige og er din økonomiske rådgiver. Som rådgiver er vi opptatt av framtidig teknologi, automatisering og organisering. Vår oppgave er å forstå din bedrift og dine forventninger og krav, så du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Dagens stramme marginer gjør det enda viktigere å effektivisere virksomheten. Stadig flere av de tradisjonelle regnskapsoppgavene automatiseres samtidig som nye oppgaver dukker opp. Eksisterende og fremtidige kommunikasjonsmuligheter gir uante løsninger, og vår erfaring med den teknologiske utviklingen gjør oss godt forankret og forberedt til å møte dette.

Om oss

Regnskapsconsult AS holder til på Gjøvik og har ett avdelingskontor på Dokka. Vi er 31 medarbeidere med bred erfaring og kompetanse innen regnskapstjenester og rådgivning.

Våre kunder er av ulik størrelse og innen de fleste bransjer og selskapsformer. Dagens teknologiske løsninger muliggjør gode løsninger og samarbeid også utenfor nærområdet.