Siste nytt Folketrygdens grunnbeløp økes til 96 883 kroner Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800. Les mer ›
Siste nytt Regnskap Norge fraråder ytterligere innberetningsplikter for arbeidsgivere Ytelser fra forretningsforbindelser bør heller rapporteres fra disse direkte, som står nærmest til å verdsette fordelen. Les mer ›
Siste nytt Regnskap Norge mener Skatteklagenemndas sekretariat må tilføres ressurser Dette i stedet for å overføre klagesaker tilbake til Skattedirektoratet. Les mer ›
Siste nytt Kravspesifikasjoner ved utkontraktering av system- og driftsoppgaver fra regnskapsvirksomheten til andre Dette vil hjelpe regnskapsfører å ivareta sitt ansvar på en enkel og oversiktlig måte. Les mer ›
Siste nytt Christines hilsen uke 21 Vi har sett på resultatene av regjeringens forenklingsarbeid og tatt opp tvangsmulktpraktisering med skattedirektoratet, og Hans har testet Segway. Les mer ›
Siste nytt Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2017 Regnskapsførere og revisorer kan også i 2018 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen. Les mer ›
menu

Servicetorget

Her finner du et effektivt oppslagsverk på Statens satser, skjemaer og diverse regelverk.
Om det er noe du ikke finner svaret på så gi oss en tilbakemelding, og vi vil hjelpe deg.