Siste nytt Forslag om endringer i aksjeloven Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes Les mer ›
Siste nytt Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice. Les mer ›
Siste nytt Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019 Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner. Les mer ›
Siste nytt Nye minstelønnssatser Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni. Les mer ›
Siste nytt Hovedadministrator – ny rolle i Altinn Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person. Les mer ›
Siste nytt Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes. Les mer ›
menu

Servicetorget

Her finner du et effektivt oppslagsverk på Statens satser, skjemaer og diverse regelverk.
Om det er noe du ikke finner svaret på så gi oss en tilbakemelding, og vi vil hjelpe deg.