Siste nytt Forslag om endringer i aksjeloven Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes Les mer ›
Siste nytt Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice. Les mer ›
Siste nytt Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019 Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner. Les mer ›
Siste nytt Nye minstelønnssatser Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni. Les mer ›
Siste nytt Hovedadministrator – ny rolle i Altinn Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person. Les mer ›
Siste nytt Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes. Les mer ›
menu

Kontakt

Ny kunde, eksisterende kunde, potensiell kunde eller kanskje du bare ønsker å slå av en prat?
Vi syntes det er hyggelig å snakke med alle. Er det noe vi kan bistå med, ikke nøl med å ta kontakt!

Nedre Torvgate 4
Postboks 47
2801 Gjøvik

Telefon: 61 14 50 00
Telefax: 61 14 50 01
post@rcas.no