Siste nytt Forslag om endringer i aksjeloven Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes Les mer ›
Siste nytt Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice. Les mer ›
Siste nytt Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019 Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner. Les mer ›
Siste nytt Nye minstelønnssatser Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni. Les mer ›
Siste nytt Hovedadministrator – ny rolle i Altinn Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person. Les mer ›
Siste nytt Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes. Les mer ›
menu

Medarbeidere

Våre dyktige medarbeidere står alltid klare til å bistå deg. Du kan også sende en mail via kontaktsenteret nederst på nettsiden.

Ledelse


Audun Markeng

Audun Markeng

Daglig leder / Autorisert regnskapsfører / Partner
audun@rcas.no
Telefon: 411 94 871

Egil Berg

Egil Berg

Ass. daglig leder / Autorisert regnskapsfører / Partner
egil@rcas.no
Telefon: 928 30 078

Frode Edvardsen

Frode Edvardsen

Autorisert regnskapsfører / Partner
frode@rcas.no
Telefon: 908 54 710

Ken Ingvaldsen

Ken Ingvaldsen

IT-ansvarlig / Autorisert regnskapsfører / Partner
ken@rcas.no
Telefon: 930 28 039

Oddrun Borgan Lund

Oddrun Borgan Lund

Autorisert regnskapsfører / Partner
oddrun@rcas.no
Telefon: 938 80 281