Siste nytt Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall? I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader. Les mer ›
Siste nytt Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019 Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere. Les mer ›
Siste nytt Lønnsstatistikk 2018 Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før. Les mer ›
Siste nytt Når må jeg slette ansattopplysninger? Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte. Les mer ›
Siste nytt Christines hilsen uke 41 Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen. Les mer ›
Siste nytt De viktigste økonomiske utviklingstrekkene i regnskapsbransjen Omsetningen i regnskapsbransjen var totalt 14,9 mrd. i 2017, dette tilsier en økning på 4,5 prosent fra året før. Les mer ›
menu

Tjenester

Vi er totalleverandør av økonomitjenester, og som kunde hos oss får du bistand innen all økonomisk administrasjon og IKT-tjenester på et høyt faglig servicenivå.

Som samarbeidspartner bistår vi bedriftens økonomiske administrasjon innen arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og roller. Vi utarbeider økonomiske styringsverktøy, rapporterer dine oppgaver til det offentlige og er din økonomiske rådgiver. Som rådgiver er vi opptatt av framtidig teknologi, automatisering og organisering. Vår oppgave er å forstå din bedrift og dine forventninger og krav, så du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Dagens stramme marginer gjør det enda viktigere å effektivisere virksomheten. Stadig flere av de tradisjonelle regnskapsoppgavene automatiseres samtidig som nye oppgaver dukker opp. Eksisterende og fremtidige kommunikasjonsmuligheter gir uante løsninger, og vår erfaring med den teknologiske utviklingen gjør oss godt forankret og forberedt til å møte dette.